Wypełnij formularz, żeby zapisać się na newsletter. Jeśli posiadasz już konto, możesz aktualizować dane lub zrezygnować z subskrypcji.

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest White Stone Development Sp. z o.o., ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, NIP 108-000-41-46, www.white-stone.pl 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz spółki grupy uczestniczące w realizacji usług marketingowych, 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
Wpisując swoje dane wyrażają Pańśtwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FORT dla potrzeb wysyłania elektronicznego newslettera FORT i innych ofert marketingowych FORT. Dane będą wykorzystane wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań FORT i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim.

PRZECIĄGNIJ

PRESS KIT
NEWSLETTER
KONTAKT

OBSERWUJ NAS