ERNESTO BAZAN. TRYLOGIA KUBAŃSKA
2018

Wybór blisko 70 fotografii otwiera Cuba Bazan – seria zrealizowana w okresie niepokojów związanych z rozpadem bloku komunistycznego, nazwanym przez Fidela Castro El Periodo Special. Cykl Al Campo, powstały po decyzji autora o stałym osiedleniu się na wyspie i założeniu rodziny, to hołd dla prostego życia na prowincji. Zwieńczeniem procesu eliminowania tego, co polityczne, na rzecz tego, co prywatne i uniwersalne są prace z najpóźniejszego cyklu, zatytułowanego Isla. Znajdują się wśród nich zarówno intymne portrety, jak i panoramiczne pejzaże oraz martwe natury.

Poetyka fotografii Bazana ewoluowała na przestrzeni blisko trzech dekad twórczości. Poczynając od czarno-białych, surowych w charakterze dokumentów ubóstwa po upadku Związku Radzieckiego, autor podejmował z czasem eksperymenty z zastosowaniem koloru, by w pełni świadomie używać go w – jak sam je określa – medytacjach nad krajobrazami wyspy. Przemianom formy w pracach Ernesta towarzyszyło stopniowe różnicowanie tematów, wśród których coraz mniej politycznej anegdoty, więcej zaś instrospekcji i poczucia przynależności.

To naród, który kocha i docenia życie w jego najprostszych przejawach. Fotografowałem ich godność, przedsiębiorczość, ich miłość do dzieci, muzyki i tańca oraz żarliwą religijność. Z czasem przestałem być zdystansowanym obserwatorem – uważa Bazan.

Trylogia kubańska jest częścią programu przybliżania polskiej publiczności klasyków światowej fotografii, realizowanego przez Fundację Instytutu Fotografii Fort.

Kurator wystawy: Tomasz Tomaszewski
Wernisaż wystawy: 16 marca 2018 (piątek), godz. 19.00
Wstęp na wernisaż: bezpłatnie
Cena biletu w dniach 17.03.2018 – 6.05.2018: 7 zł

Warsztaty

Wystawie Trylogia kubańska towarzyszą warsztaty prowadzone przez Ernesto Bazana i Tomasza Tomaszewskiego.

Celem warsztatów jest krytyczna analiza zdjęć oraz projektów fotograficznych zgłoszonych przez uczestników. Szczególny akcent zostanie położony na sposoby budowania spójnej narracji w obrębie cyklu fotograficznego, umiejętność formułowania autorskiego komentarza oraz adekwatny do przyjętych założeń dobór środków twórczych.

Dyskusji nad pracami uczestników towarzyszyć będzie analiza wybranych książek fotograficznych. Udostępnione zostaną dwa niepublikowane dotąd photobooki Ernesto Bazana, dające wgląd w metody pracy artysty i sposoby edycji jego zdjęć.

Im dłużej uczę fotografii, tym wyraźniej widzę, jak istotna w pracy fotografa jest umiejętność edycji własnych zdjęć. Jestem przekonany, że to właśnie edycja jest piętą achillesową wielu z nas – przekonuje Bazan.

Warsztaty będą miały formę dwóch ośmiogodzinnych sesji, podzielonych na czterogodzinne bloki, w ramach których szczegółowej ocenie zostaną poddane prace zaproponowane przez każdego z uczestników.

Prowadzenie: Ernesto Bazan i Tomasz Tomaszewski
Data: 17-18.03.2018 w godz. 10.00-18.00
Miejsce: Instytut Fotografii Fort (czytelnia), Racławicka 99, budynek #01
Koszt dwudniowego warsztatu: 890 zł (w cenę warsztatu są wliczone dwa posiłki, kawa, herbata).

Zgłoszenia: warsztaty@instytutfotografiifort.org.pl

W zgłoszeniu należy przesłać krótki list motywacyjny oraz 15 fotografii reprezentujących jeden spójny temat, lub do 15 zdjęć pojedynczych, które podczas warsztatów zostaną ułożone w taki sposób, aby czytelnie i przekonywująco reprezentować odmienność, oryginalność oraz wrażliwość autora.
Pliki powinny mieć wymiar 3000 px - dłuższy bok i rozdzielczość 72 dpi.

Przewidując duże zainteresowanie warsztatami, prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniami. Ostateczny termin to: 26.02.2018.

Sponsorem wystawy jest Holiday Inn Warszawa Józefów **** www.holiday.aquila.pl

PRZECIĄGNIJ

PRESS KIT
NEWSLETTER
KONTAKT

OBSERWUJ NAS